תקנון האתר

תקנון האתר:

ברוכים הבאים לאתר “גלדיאטור”. נא לקראו את התקנון מפעם לפעם שכן עשויים לחול בו שינויים. אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה

רשת “גלדיאטור” שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי גלדיאטור בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר גלדיאטור לראשונה, וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן

תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הנה לשני המינים.

שעות פעילות ומועדי אספקה: שעות הפעילות של גלדיאטור הנן: ימים א’-ה’ בין השעות 08:00-21:00, טלפון: –0502730469.

הקלדה של הזמנה באתר גלדיאטור אפשרית בכל שעות היממה.

התשלום: אנו מקבלים את כל כרטיסי האשראי: ויזה, מאסטרכרד ואמריקן אקספרס. ניתן לחלק את התשלומים .כל המחירים הנקובים באתר כוללים מע”מ כחוק.

גלדיאטור שומר לעצמו את הזכות לבטל ו /או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר גלדיאטור וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת ההחלטה כאמור.

ביטול עסקה: ניתן לבטל עסקה שבוצעה באתר בתוך 14 ימים ולקבל את הכסף בחזרה בקיזוז הוצאות דמי המשלוח אותם שילמה גלדיאטור בגין המשלוח. עלות החזרת המוצרים לכתובתנו תחול על הלקוח בתנאי שהמוצר לא נפתח ולא השתמש בו

  • מוצר רקוב: אם  ברצונך להחזיר מוצר שהוא מקולקל לפי דעתך, עליך להביא אישור רשמי חתום מ מעבדה רשמית שמאשרת שהחלבון באמת רקוב!!! לקוח אינו רשאי להחליט בעצמו שחלבון רקוב או מקולקל

מחירי המוצרים שיפורסמו באתר עשויים להשתנות מעת לעת לפי תנאי השוק ולפי שיקול דעתו של גלדיאטור .

על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה או במייל. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון על הלקוח להודיע על כך טלפונית באופן מיידי לגלדיאטור . גלדיאטור יטפל בבעייתו של הלקוח כפי שדורש החוק

הלקוח פוטר את גלדיאטור מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר

גלדיאטור לא יהיה אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בגלדיאטור ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לגלדיאטור והכול בכפוף לאחריות החלה ע”פ כל דין.

[the_ad id=”11622″]